ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

Μουσικές Ομάδες

Στην προσπάθειά μας οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με μαθητές άλλων οργάνων, δημιουργούμε μουσικά σύνολα.

Στα σύνολα αυτά συμμετέχουν παιδιά του ίδιου επιπέδου, τα οποία μέσα από τη μουσική δημιουργία μαθαίνουν να λειτουργούν αρμονικά σε μια ομάδα, να συνεργάζονται, να αλληλοβοηθιούνται. Τα κομμάτια που μαθαίνουν παρουσιάζονται μετά σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.